امروزه اینترنت به یکی از اصلی‌ترین نیازهای خانواده و اعضای آن تبدیل شده است.

اینترنت به خودی خود مشکلی را برطرف نمی‌کند و خود به تنهایی کارایی ندارد. برای استفاده از این ابزار ارتباط جمعی به یک صفحه به اسم وبسایت نیاز داریم.