روند تولید محتوا با تحقیق و پژوهش آغاز می‌شود. این روند، با بررسی بازار و مواردی از این قبیل ادامه پیدا می‌کند.

تولید محتوا از اساسی‌ترین مواردی است که مخاطب یا مشتری جذب محصول می‌شود البته نباید این نکته را فراموش کرد که محتوای متنی فقط برای جذب مخاطب استفاده نمی‌شود. تولید محتوا برای معرفی محصول و امکاناتی است که محصول دارا است و باید به دید و اطلاع مخاطب و مصرف‌کننده برسد.

تولید محتوا