مشاوره

بسیاری از کسب‌وکارها برای آنکه اثر بخش‌تر عمل کنند، نیازمند ایجاد بهینه‌سازی‌هایی در ساختار و شیوه انجام کارها هستند. در کنار این نوع کسب‌وکار مجموعه‌های دیگری هم وجود دارند که باید تغییرات اساسی را در شیوه ارائه محصول و خدمت خود پدید آورند. آنها باید شیوه‌های پیشین که دیگر کهنه و ناکارآمد شده‌اند را کنار بگذارند. این مهم وقتی سخت‌تر می‌شود که در نظر بگیریم تا چه حد فکر کردن به تغییرات ریشه‌ای برای مدیر اجرایی یک مجموعه که به صورت مدام مشغول انجام امور عملیاتی است سخت باشد. کسانی که هر روز با مشکلات تولید محصول و خدمت دست و پنجه نرم می‌کنند فراغت ذهنی خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل است که خیلی از افراد پیش از قبول مسئولیت ایده‌های بسیاری برای کسب‌وکار موردنظر خود دارند اما پس از آن دیگر حتی زمانی برای صحبت درباره آن اختصاص نمی‌دهند. همین افراد بعد از تحویل مسئولیت به فرد دیگری افسوس فرصت‌هایی را که از دست داده‌اند و چیزهایی که باید به ذهنشان می‌رسیده و نرسیده را می‌خورند. ما اینجا هستیم تا ایده‌های شما را به خودتان یادآوری کرده و در کنار شما برنامه‌ریزی و عملیاتی‌شان کنیم.