آشنایی با محصول از زاویه دیگری هم می‌توان به این روش نگاه کرد. بازاریابی ایمیلی به صاحب کسب و کار این اجازه را می‌دهد که مشتری‌‌اش را با محصول یا خدمات خود آشنا و مصرف‌کننده را از وجود چنین خدمات و محصولی آگاه کند. اگر قصد داشته باشیم ایمیل مارکتینگ یا همان بازاریابی ایمیلی را […]